6411253503361024
(B0005) 嘉嘉人際交往篇(全套6本) 全套6本: 1. 嘉嘉人際交往篇:嘉嘉的外籍朋友(仁愛) 2. 嘉嘉人際交往篇:開心果(靈性及超越) 3. 嘉嘉人際交往篇:不要緊,還有我!(公義) 4. 嘉嘉人際交往篇:說出真相來(勇氣) 5. 嘉嘉人際交往篇:大家要向他學習(智慧與知識) 6. 嘉嘉人際交往篇:持久的快樂(節制) 內容: 1. 按美國正向 Product #: funteachingaids-(B0005) 嘉嘉人際交往篇(全套6本) 2024-12-01 Regular price: $HKD$61.0 Available from: 親子教具製作室FunteachingaidsIn stock